Projecten Print
PMZ  
  Complete bedrijfsverplaatsingen
inclusief bouw
   
  Energieprojecten
   
  Organisatie van
verhuizingen
   
   
   
 
 

Energieprojecten:


Projectnaam: Diverse werkzaamheden op het gebied van milieu, veiligheid en energie
Uitgevoerd: juli 2002 - heden
Opdrachtgever: Kappa de Zeeuw Golfkarton B.V. te Eerbeek
Verdeling energiestromen 2004
Projectomschrijving:

In 2001 zijn bij dit bedrijf grote veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. De Gemeente stond niet toe dat de vigerende Hinderwetvergunning uit 1992 werd aangepast.

PMZ heeft een nieuwe WM vergunningaanvraag verzorgd, samen met een aanvraag voor een gebruiksvergunning.

Bij de verlening van deze vergunningen zijn voorschriften gesteld. PMZ begeleidt de uitvoering van deze voorschriften.

Daarvoor worden de volgende acties uitgevoerd:

  • Het samenstellen en onderhouden van een milieulogboek
  • Het inventariseren van de risico’s voor bodemvervuiling en het begeleiden van het vloeistofdicht maken van vloeren
  • Het samenstellen van een energiebesparingplan
  • Het inspecteren van brandbare stoffen in de onderneming
  • Aanvragen en begeleiden van bodemsanering

Projectnaam: Warmte- en koudeopslag in een Aquifer voor koeling en LT verwarming
Uitgevoerd: van september 2002 tot februari 2004
Opdrachtgever: Eshuis B.V. te Dalfsen ( http://www.eshuis.nl )
Korte beschrijving: Door toepassing van warmte / koude opslag in de bodem, is een energiebesparing bereikt van tenminste € 35.000,-- per jaar. In samenwerking met Essent Retail Services werd een investerings– en financieringsplan opgesteld. Daarbij was het uitgangspunt dat de som van energiekosten, plus financieringskosten, niet hoger mocht zijn als de energiekosten zonder toepassing van W/K opslag in de bodem.
Lange beschrijving: Project 31 Eshuis Aquifer.pdfProjectnaam: Advies en begeleiding bij aanpassing van klimaatinstallatie
Uitgevoerd: Augustus 2001 tot juni 2002
Opdrachtgever: Schut Hoes Cartons te Eerbeek (http://www.shc.nl)
Korte beschrijving: Dit project is gestart met een integraal onderzoek naar de klimaat -omstandigheden en installaties. De verwarmingsketels, die ernstige lekkageproblemen vertoonden en bovendien een zeer slecht rendement hadden, moesten nog voor het stookseizoen worden vervangen. Zeven nieuwe ketels werden werden in een container gemonteerd en op het dak geplaatst. Hierdoor werd op een snelle en doelmatige wijze een nieuwe stookruimte gerealiseerd, zonder ruimteverlies.
Tussen de drukpersen heersten hoge temperaturen. Dit werd opgelost door het plaatsen van een ventilatie-unit die d.m.v. een slang buitenlucht op de werkplekken brengt. Deze stroom buitenlucht geeft een verkoelend effect en verdringt de warme lucht tussen de machines. Op deze wijze werd een beter binnenklimaat gerealiseerd zonder kosten voor koeling.
Lange beschrijving: Project 18 SHC klimaat.pdfProjectnaam: Aankoop en installatie Persluchtinstallatie en Vacuüminstallatie
Aanleg lagedruknet voor perslucht
Opdrachtgever: Polarcup Benelux BV, te Groenlo (onderdeel van Huhtamaki Packaging)

(het bedrijf is niet meer in Nederland gevestigd)
Budget: F 600.000,- deelproject inbegrepen in relocatie
Korte beschrijving:

Opwekking van perslucht en vacuum is erg kostbaar. De belangrijkste kostenpost is het energieverbruik. Bij de inkoop van de apparatuur is nadrukkelijk gelet op het specifieke energieverbruik.

Bij alle grotere leveranciers van compressoren zijn uitgebreide verbruikcijfers opgevraagd. Door vergelijking van deze cijfers in een matrix kon de meest energiezuinige compressor geselecteerd worden.

Door splitsing van het persluchtnet in aparte netten voor hoge en lage druk en aankoop van een speciale compressor werd een aanzienlijke energiebesparing bereikt.

Lange beschrijving: Project 01 Perslucht.pdf