Werkwijze Print
 
Bedrijfshuisvesting
Infrastructuur
Tijd en geld
Projectaanpak
 
 
 
 
 

Bedrijfshuisvesting

Dienstverlening
De dienstverlening van pmz richt zich op het managen van bouwprojecten in de utiliteitssector, met een multidisciplinair karakter. Pmz werkt daarin samen met andere bedrijven die elk hun specifieke kennis inbrengen. Door deze unieke bundeling van kennis, in combinatie met zelfstandig ondernemerschap, zijn wij als groep bij uitstek uw partner voor het managen van nieuw- en verbouwprojecten in de industrie.

Functioneel gebouw
Pmz ontwerpt een gebouw dat ondergeschikt is aan de functie die het heeft. Primair dient een bedrijfsgebouw als bescherming van de processen die erin plaatsvinden. Bovendien moeten mensen die erin werken zich prettig voelen. Dat sluit echter beslist niet uit dat een bedrijfsgebouw ook mooi mag zijn.

Stappenplan
Een bedrijfshuisvestingsproject wordt door ons volledig begeleid volgens het onderstaande stappenplan:

  1. Inventarisatie: van processen, goederenstromen, v.g.w. plannen en wensen van de opdrachtgever
  2. Uitwerking: van plannen, opstellen van een programma van eisen, begroting van stichtingskosten
  3. Ontwerpen: architectuur, engineering, bestekken schrijven
  4. Inkopen: offertes /aanbesteding, contracteren
  5. Bouwen en installeren: bouwvergaderingen, kwaliteitscontrole, voortgangscontrole, budgetbewaking, opleveringen
  6. Verhuizen: inventarisatie van objecten, opstellen draaiboek en verhuisplanning, begeleiding van uitvoering
  7. Afwerken en optimaliseren: afwerken restpunten, begeleiding garantieafspraken, opstellen onderhoudsplan

U neemt de beslissingen
Wij nemen de meeste zorgen van u over, maar betrekken u bij alle belangrijke beslissingen. Wij stellen ons altijd op als onafhankelijke vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Op deze manier bereiken wij altijd het kwalitatief beste en het meest voordelige resultaat.