Werkwijze Print
 
Bedrijfshuisvesting
Infrastructuur
Tijd en geld
Projectaanpak
 
 
 
 
 

Infrastructuur

projectcoördinatie
Industriële bedrijven waar ingrijpende veranderingen in de infrastructuur of productiemiddelen worden uitgevoerd, beschikken niet altijd over een eigen projectorganisatie. Als gevolg daarvan worden directie en /of bedrijfsleiding belast met zorgen voor de begeleiding van een project. Pmz kan deze coördinerende rol van uw organisatie overnemen waardoor u zich kunt blijven richten op uw eigen bedrijfsvoering. Door samenwerking met bedrijven die gespecialiseerd zijn in andere kennisgebieden, zijn wij in staat om een projectteam samen te stellen van specialisten uit praktisch elk technisch vakgebied.

Waarom een extrene projectmanager
De meeste productiebedrijven zijn "back to core business" en hebben de eigen technische dienst tot een minimum teruggebracht. Hierdoor is vaak ook de functie hoofd of chef technische dienst verdwenen. In het verleden was het hoofd technische dienst coördinator tussen aankoop van standaard- apparatuur, maatwerk machinebouw, elektrotechniek en civiel werk. Pmz vult dit hiaat op, door het inzetten van een gekwalificeerd projectteam, op het moment dat een bedrijf een groot project opstart.

Management van Turn Key projecten
Desgewenst neemt Pmz de coördinerende rol volledig over. Alle technische disciplines die een opdracht omvat, kunnen door ons worden aangestuurd en begeleid. Pmz stelt zich onafhankelijk op tussen interne afdelingen en bundelt deze samen met externe partijen tot een multidisciplinair projectteam.