Werkwijze Print
 
Bedrijfshuisvesting
Infrastructuur
Tijd en geld
Projectaanpak
 
 
 
 
 

Organisatie beheersing

Projectmatige aanpak
Om controle te blijven houden op tijd en geld is een projectmatige aanpak nodig. Het kenmerk van een project is immers een duidelijk begin en eindpunt. Met name bij turn key projecten is het noodzakelijk om begin-, eindpunt en het verwachte eindresultaat duidelijk vast te leggen. Een oneindig project veroorzaakt ook oneindig hoge kosten!

Het project als tijdelijke mini organisatie
Een project is binnen een bedrijfsorganisatie een tijdelijke mini organisatie. Met name grotere projecten hebben vaak de complexiteit van een volledige bedrijfsorganisatie. De belangrijkste taak van de projectmanager is het besturen van deze mini organisatie. Daarvoor is zowel kennis van de inhoudelijke technische uitvoering van het project als bestuurlijke kennis nodig. Pmz heeft voldoende bedrijfskundige kennis en ervaring in huis om de volledige projectbesturing van u over te nemen.

Interactie met de omgeving
Als omgeving van de mini organisatie van het project zijn de opdrachtgever, lijnmanagers en uitvoerende derden van bijzonder belang. De projectmanager moet in staat zijn de signalen van de omgeving op te vangen en te vertalen in aan- of bijsturing van de projectuitvoering.