Werkwijze Print
 
Bedrijfshuisvesting
Infrastructuur
Tijd en geld
Projectaanpak
 
 
 
 
 

Beheersing van tijd en geld

Beheersing van tijd
Tijd is geld. Dat geldt zeker bij projecten. Verlenging van de doorlooptijd veroorzaakt renteverlies, extra productiestagnatie en verhoogde kosten. Daarom is een strakke projectplanning absoluut noodzakelijk.

Piramidestructuur van planningen
Pmz maakt in de aanloopfase van het project een totaalplanning die met alle partijen wordt doorgesproken. Alle partijen die bij het project betrokken zijn confirmeren zich aan deze planning. Deze totaalplanning wordt vervolgens opgedeeld in deelplanningen en detailplanningen, waaraan de desbetreffende leveranciers zich confirmeren. Op deze wijze ontstaat een overzichtelijke piramidestructuur van planningen die, met behulp van een computerprogramma, op elk niveau te beheersen is.

Beheersing van geld
Naast kennis van techniek is ook financieel beheer tijdens de uitvoering van een project uitermate belangrijk. Hierbij is de bedrijfskundige kennis van Pmz belangrijk. Door middel van goede budgettering, scherpe inkoop en strakke budgetbewaking brengen wij projecten ook in financieel opzicht tot een succes.

Budgettering
Pmz helpt u in de aanloopfase van het project met het begroten van de totale projectkosten. Wij letten daarbij niet alleen op de directe stichtingskosten, maar ook op de toekomstige gebruikskosten van gebouwen en apparatuur. Op basis van de goedgekeurde begroting wordt door ons een aantal budgetten samengesteld die gedurende de hele looptijd van het project worden bewaakt.

Scherpe inkoop
Een projectbudget is vaak even groot of zelfs groter dan de jaaromzet van het bedrijf van de opdrachtgever. Een scherp inkoopbeleid is dus van groot belang. Pmz beschikt over ruime inkoopervaring, met name als het gaat om de inkoop van kapitaalgoederen en technische dienstverlening. Onze stijl van inkopen is gebaseerd op eerlijk zakendoen, waarbij wij streven naar een win / win situatie voor opdrachtgever en leverancier. Maar niet tot elke prijs! Voor ons staat het belang van de opdrachtgever altijd voorop. Naast de juiste prijs, zijn ook goede leveringsvoorwaarden en contracten van groot belang. Vooral als na afloop van het project aanspraak gemaakt moet worden op garantie, is het van groot belang dat gemaakte afspraken goed zijn vastgelegd. Bij ingewikkelde contracten laten wij ons bijstaan door een (inkoop)jurist.

Budgetbewaking
Pmz heeft als onafhankelijk projectmanager geen enkele binding met uitvoerende of ontwerpende organisaties. Wij stellen ons altijd op als onafhankelijke vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Door onze kennisinbreng voorkomen wij kostenverhogende extra toevoegingen. Wij bewaken het budget gedurende de gehele uitvoering en beperken meerwerkposten met strenge hand.