Wie zijn wij Print
 
Filosofie
No nonsense
Sociaal
Gevoel
 
 
 
 
 

Sociale Beheersing

Betrokkenheid
Projectmatig werken vraagt een grote betrokkenheid van zowel medewerkers, opdrachtgevers als derden. Een goede projectmanager kan deze betrokkenheid opwekken en vasthouden.

Organisatie en overlegstructuur
De voorbereidingsfase is van doorslaggevend belang voor het slagen van het project. In deze periode wordt het intern en extern overleg georganiseerd. Het is van groot belang dat alle partijen vanaf het begin van het project betrokken worden bij het overleg. Pmz heeft ervaring in het organiseren van een overlegstructuur, waarin de sociale aspecten van de projectbeheersing volledig tot hun recht komen.

Intern overleg
Pmz werkt volgens het participatief adviesmodel. Dat houdt in dat wij het interne overleg organiseren door in samenwerking met de opdrachtgever een team samen te stellen, bestaande uit direct personeel en bedrijfskader. In elke fase van het project zal regelmatig worden overlegd met dit team, waarbij ideeën worden verzameld en tekeningen worden doorgesproken. Verder is ook intensief contact met de ondernemingsraad gewenst, in de vorm van presentatie van plannen in de OR vergaderingen.

Draagvlak creëren
Het belangrijkste doel van dit overlegtraject is in de eerste plaats uitwisseling van kennis en ervaring, zodat een zo goed mogelijk ontwerp ontstaat. Een tweede belangrijk doel is het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak, waardoor een goede acceptatie van de nieuwe huisvesting of installatie wordt bereikt.